Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.
?o?n ST


1. ??c ?i?m sinh l c?a ?o?n ST
Gi?i h?n c?a ?o?n ST l b?t ??u t? cu?i QRS ??n ??u sng T, ?o?n ST bi?u hi?n k?t thc c?a qu trnh kh? c?c ??n b?t ??u c?a qu trnh ti c?c. ?o?n ny c ?i?n th? trng v?i ???ng ??ng ?i?n, ?y l giai ?o?n s?m c?a qu trnh ti c?c. Th?i gian ?o?n ST t??ng ??i di v ph? thu?c vo t?n s? tim

2. ST bnh th??ng:
- 75% ?o?n ST n?m trn ???ng ??ng ?i?n, n?u chnh ln th khng qu 0,1mV, chnh xu?ng khng qu 0,05mV
3. ST b?nh l:
3.1 ST chnh ln: ST chnh ln b?nh l ph?i chnh t nh?t trn 2 chuy?n ??o lin ti?p v th?a mn:
+ > 0,1mV ? cc ngo?i vi v V4-V6
+ > 0,2mV ? V1-V3
3.2 ngh?a lm sng:
- ST chnh trong nh?i mu c? tim

- ST chnh trong c?n ?au th?t ng?c bi?n thi

- ST chnh trong vim mng ngoi tim c?p

- ST chnh trong h?i ch?ng ti c?c s?m

- ST chnh trong t?ng kali mu

- ST chnh trong h?i ch?ng Brugada

- ST chnh trong t?c ??ng m?ch ph?i c?p


- ST chnh do t?ng tr??ng l?c ph giao c?m

3. ST chnh xu?ng:
3.1 Gi tr?: ST chnh xu?ng > 0,5mm m?i c ngh?a
3.2 Cc ki?u chnh xu?ng:

- Chnh xu?ng ki?u ch?ch
- Chnh xu?ng n?m ngang
- Chnh xu?ng ki?u ?i xu?ng
- Chnh lm xu?ng
- Chnh xu?ng cong lm hnh ?y chn
3.3 ngh?a lm sng ST chnh xu?ng nguyn pht:
- C?n ?au th?t ng?c ?i?n hnh

- Thi?u mu c? tim


- B?nh m?ch vnh khng tri?u ch?ng


- Ho?i t? c? tim c?p


- Ho?i t? c? tim khng c sng Q


- Vim c? tim


- B?nh c? tim ph ??i


- b?nh c? tim gin


- B?nh c? tim th? pht

- Ng? ?? digitalis


- H? kali mu

3.4 ST chnh xu?ng th? pht:
- Block nhnh


- Nh?p nhanh th?t


- H?i ch?ng w-p-w


- Nh?p nhanh trn th?t
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209